Shoa-Gedenktag 2017

 

Shoa-Gedenktag 2016

Nikolaus-Aktion 2015